Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1015 - Didàctica i Organització Escolar

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

PRIMERA PART: DIDÀCTICA

Tema 1. Bases didàctiques del procés d'ensenyament-aprenentatge.

1. La didàctica.

2. Anàlisi de l'acte didàctic.

3. Elements que componen l'acte didàctic.

Tema 2. Disseny i desenvolupament del currículum.

1. El currículum: concepte.

2. Les fonts del currículum.

3. Nivells de concreció curricular.

4. La programació i els elements de la mateixa.

Tema 3: Els objectius i els fins del procés didàctic.

1. Els objectius: conceptualització.

2. Tipus d'objectius.

3. Formulació d'objectius.

4. Objectius generals de l'educació primària.

Tema 4: Les competències bàsiques.

1. Precedents al concepte de competències.

2. Conceptualització.

3. Característiques de les competències bàsiques.

4. Principis pedagògics.

5. L'avaluació de diagnòstic.

6. Definició de les diferents competències

7. Programar per competències.

Tema 5. Els continguts.

1. Característiques dels continguts.

1.1. Conceptualització.

2. Tipus de continguts.

3. Criteris de selecció.

4. Criteris d'organització.

4.1. Les actuals àrees de contingut en el Decret del currículum.

Tema 6. La metodologia, mitjans i recursos de l'acció didàctica.

1. Conceptualització: Metodologia didàctica.

2. Models d'ensenyament.

2.1. Models tradicionals.

2.1.1. Transmissiu tradicional.

2.1.2. Model tecnològic.

2.2. Models innovadors.

2.2.1. Model centrat en l'alumnat.

2.2.2. Model centrat en la investigació escolar.

3. Estils docents.

3.1. Estil tècnic.

3.2. Estil pràctic.

3.3. Estil crític.

4. Habilitats del docent: La comunicació amb el discent.

5. Activitats didàctiques.

6. Recursos.

Tema 7. L'avaluació: concepte i dimensions.

1. Avaluació: concepte.

2. Característiques de l'avaluació.

3. Tipus d'avaluació.

4. Tècniques i instruments.

SEGONA PART: ORGANITZACIÓ ESCOLAR

Tema 1. Teories sobre organització escolar.

Tema 2. Marc legal educatiu.

Tema 3: Context administratiu.

Tema 4: El centre com a unitat organitzativa, de gestió i educativa.

1. Tipus de centre.

2. Estructura organitzativa de centre.

3. Planificació institucional. Documents del centre.

4. Gestió democràtica.

4.1. Del centre.

4.2. De l'aula.

5. L'avaluació del centre escolar.

Tema 5. Relacions amb la comunitat.

1. Família.

2. Comunitat i serveis.

2.1. Serveis Socials.

2.2. Associacions i ONG.

2.3. Comunitats d'aprenentatge.