Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1015 - Didàctica i Organització Escolar

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

52 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB07 - Analitzar i comprendre els processos educatius a l’aula i fora relatius al període 6-12

FB08 - Conèixer els fonaments de l’educació primària

FB09 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l’emmarquen.

FB10 - Conèixer el sistema educatiu actual del nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l’activitat docent.

FB11 - Conèixer els processos d’interacció i comunicació en l’aula.

FB14 - Promoure accions d’educació en valors orientada a la preparació d’una ciutadania activa i democràtica

FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.

FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’aula

FB17 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

FB18 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l’activitat general del centre atenent a criteris de gestió i qualitat.

FB19 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d’innovació identificant indicadors d’avaluació

FB21 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor en relació a l’individu i a les famílies.

FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació, familiar i escolar

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge