MP1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La classe es farà sempre sobre textos o materials ja vistos o llegits prèviament per l'estudiantat, per la qual cosa la lectura anticipada a casa i l'assistència i participació activa en els debats de classe és imprescindible.