Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Examen oral

15%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura està dividida de la següent manera:
Examen escrit (teoria + pràctica) 20% + 40%
Els i les alumnes han d'aprovar l'examen escrit (obtindre un mínim del 50%) per a poder aprovar l'assignatura. Aleshores podran sumar els percentatges dels altres dos apartats.
Carpetes d'aprenentatge i / o dossiers 25%
La nota està en funció del nombre de tasques completes.
Examen oral 15%
Els i les alumnes han d'aprovar l'examen oral (obtindre un mínim del 50%) per a poder aprovar l'assignatura. Aleshores podran sumar els percentatges dels altres dos apartats.