Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB02 - Conèixer els desenvolupament de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6

FB04 - Reconéixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d’aquesta etapa (0-6 anys)

FB04 - Reconéixer i comprendre les característiques socioafectives i morals d’aquesta etapa (0-6 anys)

FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l’educació infantil

FBUJI28 - Conèixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys

FBUJI31 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge