Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

 

Avaluació
 
En les dates fixades per a això es desenvolupa una prova teoricopràctica que es compon de preguntes teóriques i un supost practic. La part teòrica compta un 70% de la nota de l'examen i la part pràctica compta el 30% restant.
 
Aquesta prova escrita computa el 80% de la nota. El 20% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de dues probes tipus test a desenvolupar al llarg del curs.
 
 
Per tant:
 
Examen escrit: 80% nota final.
 
Execució de tasques pràctiques: 20% nota final.
 
Es considera presentat a l'alumne que acudeixi a l'examen escrit.
 
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de cinc en cadascuna de los probes de evaluacio que es donen a terme.