Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

PRINCIPIS BÀSICS

 TEMA 1: VISIÓ PANORÀMICA DE L'ECONOMIA

1.1 L'economia com a ciència social. Definició d'economia.
1.2 Escassetat i cost d'oportunitat.
1.3 Els factors, la producció i la distribució de la producció.
1.4 La frontera de possibilitats de producció.
1.5 Decisions bàsiques en economia.
1.6 El sistema de mercat, l'economia planificada i l'economia mixta.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.1.


MICROECONOMIA

TEMA 2: L'OFERTA, LA DEMANDA I EL MERCAT

2.1 Els agents que participen en el mercat.
2.2 La demanda. Concepte i determinants.
2.3 L'oferta. Concepte i determinants.
2.4 L'equilibri de mercat i les variacions.
2.5 Efectes de les prohibicions i intervenció de preus: preus mínims, preus màxims i impostos sobre les vendes.
2.6 Elasticitat de la demanda: elasticitat-preu, elasticitat-renda i elasticitat creuada de la demanda. 

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.2 i 3.


TEMA 3: ESTRUCTURES DE MERCAT

3.1 Competència perfecta. Eficiència i l'objecte de lleis sobre la defensa de la competència i antitrust.
3.2 Monopoli. L'objecte de lleis sobre la propietat intel·lectual.
3.3 Altres estructures: oligopoli i competència monopolística.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.6 i 8.


MACROECONOMIA

 

TEMA 4: VARIABLES I CONCEPTES MACROECÒNOMICS BÀSICS

4.1 Objectius de la macroeconomia.
4.2 Comptabilidad nacional: producte interior brut (PIB) nominal y real; renda nacional.
4.3 Limitacions de la comptabilitat nacional.
4.4 Taxa d'activitat i taxa d'atur. Tipus d'atur i  polítiques contra l'atur.
4.5 El nivell general de preus i la mesura d'aquest: Taxa d'inflació.
4.6 Efectes de la inflació sobre l'economia.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.10 i 11.
 

TEMA 5: LA PRODUCCIÓ AGREGADA

5.1 Oscil·lacions de la producció agregada.
5.2 Creixement i cicle econòmic.
5.3 Les fonts del creixement econòmic.
5.4 Els cicles econòmics.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.12.


TEMA 6: EL MODEL D'OFERTA AGREGADA I DEMANDA AGREGADA

6.1 El sistema macroeconòmic agregat.
6.2 La demanda agregada: concepte i components.
6.3 L'oferta agregada.
6.4 L'oferta agregada a curt i llarg termini.
6.5 L'equilibri macroeconòmic i les variacions d'aquest.
6.6 Cicles de demanda i d'oferta.
6.7 Opcions de política econòmica: política de demanda i política d'oferta.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.12.


TEMA 7: LA POLÍTICA FISCAL

7.1 El consum privat i l'estalvi  privat.
7.2 L'estalvi i els actius.
7.3  El pressupost de l'Estat: tributs i despesa pública.
7.4  La naturalesa de la política fiscal.
7.5 El multiplicador de la despesa pública.
7.6  El multiplicador dels impostos.
7.7  Polítiques fiscals expansives i  polítiques restrictives.
7.8  Política fiscal discrecional i estabilitzadors automàtics.
7.9  La controversia sobre l'efecte expulsió.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.13.


TEMA 8: LA POLÍTICA MONETÀRIA

8.1 Els diners. Concepte i funcions.
8.2 La demanda de diners.
8.3 La base monetària.
8.4 La creació  de diners bancaris.
8.5 Els agregats monetaris.
8.6 La relació entre base monetària i l'oferta monetària.
8.7 Instruments de política monetària.
8.8 Efectes de les polítiques monetàries expansives i de les polítiques restrictives.
8.9 La política monetària a l'Eurozona.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.14.


TEMA 9: LES POLÍTIQUES D'OFERTA

9.1 Els determinants de l'oferta agregada.
9.2 Els instruments de polítiques d'oferta.
9.3 Polítiques expansives i polítiques restrictives.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.12.


TEMA 10: EFECTIVITAT DE LA POLÍTICA MACROECONÒMICA

10.1 La política macroeconòmica en un marc d'oferta-demanda agregades.
10.2 Polítiques de demanda: combinació  d'instruments fiscals i monetaris.
10.3 Oferta agregada i efectivitat de les polítiques fiscal i monetària.
10.4 Obstacles per a l'èxit de la política econòmica.
10.5 Obligacions en política macroeconòmica dels països de la zona euro.

Bibliografia bàsica: Schiller,B.R.(2002);cap.16.