Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a poder aprovar l'assignatura cal tenir un 5 de nota mínima, al fer la suma de la part teòrica i la pràctica; però la nota mínima de la part teòrica ha de ser un 4. La part teòrica serà un examen escrit, on es desenvoluparà un tema o un capítol d'un tema del temari. La part pràctica serà un treball que s'ha de fer al llarg del curs, sobre un aspecte concret d'un tema del temari, que l'estudiant o estudianta ha de desenvolupar dirigit pel professorat i que l'estudiantat entregarà el dia de l'examen.

L'alumne o l'alumna es considerarà presentat quan realitze l'examen escrit.