Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1: Tipus d'interès, preu dels actius i expectatives.

1.1. Tipus d'interès nominals enfront de reals.

1.2. Els valors actuals descomptats esperats.

1.3. Els tipus d'interès nominals i reals i el model IS-LM.

1.4. El creixement de la quantitat de diners, la inflació i els tipus d'interès.

1.5. Els preus dels bons i la corba de tipus.

1.6. La borsa de valors i la variació dels preus de les accions.

1.7. Les bombolles especulatives, les modes i els preus de les accions.

Bibliografia bàsica:

Blanchard, O. (2006). Cap. 14 i 15.

Bibliografia complementària:

Bajo i Monés (1994), caps. 22 i 23. ; Dornbusch, R., Fischer, S., i Startz, R. (1998), cap. 21; Sachs i Larrain (1993), cap. 14 i 20.

 

TEMA 2: Expectatives, consum, inversió, producció, i política macroeconòmica.

2.1. El consum.

2.2. La inversió.

2.3. La volatilitat del consum i de la inversió.

2.4. Les expectatives i les decisions: recapitulació.

2.5. La política monetària, les expectatives i la producció.

2.6. La reducció del dèficit, les expectatives i la producció.

Bibliografia bàsica:

Blanchard, O. (2006), cap. 16 i 17.

Bibliografia complementària:

Barro, Grilli i Febrero (1977) cap. 5; Burda i Wyplosz (1994), cap. 3, Mankiw, N.G. (1997), cap. 14; Sachs i Larrain (1993), caps. 6 i 7.

 

TEMA 3: L'obertura exterior dels mercats de béns i financers.

3.1. L'obertura dels mercats de béns.

3.2. L'obertura dels mercats financers.

3.3. La relació IS en l'economia oberta.

3.4. El nivell de producció d'equilibri i la balança comercial.

3.5. Un augment de la demanda, nacional o estrangera.

3.6. La depreciació, la balança comercial i la producció.

3.7. Anàlisi dinàmica: la corba J.

3.8. L'estalvi, la inversió i els dèficits comercials.

Bibliografia bàsica:

Blanchard, O. (2006), cap. 18 i 19.

Bibliografia complementària:

Burda i Wyplosz (1994), cap. 10, Barro, Grilli i Febrero (1997), cap. 22; Dornbusch, Fischer i Startz (1998), caps. 10 i 12; Gámez i Mochón (1995) cap. 8, 9 i 10; Mankiw, N.G. (1997), cap. 9, 10 i 11; Sachs i Larrain (1993), caps. 12, 13 i 14.

 


TEMA 4: La producció, el tipus d'interès i el tipus de canvi.

4.1. L'equilibri en el mercat de béns.

4.2. L'equilibri dels mercats financers.

4.3. Anàlisi conjunta dels mercats de béns i financers.

4.4. Els efectes de la política econòmica en una economia oberta.

4.5 Els tipus de canvi fixos.

4.6. Els tipus de canvi fixos i l'ajustament de tipus de canvi real.

4.7. Les crisis de tipus de canvi.

Bibliografia bàsica:

Blanchard, O. (2006), cap. 20 i 21.

Bibliografia complementària:

Bajo i Monés (1994), caps. 22 i 23. ; Burda i Wyplosz (1994), cap. 16 i 17, Dornbusch, R., Fischer, S., i Startz, R. (1998), cap. 21; Sachs i Larrain (1993), cap. 14 i 20.

 

TEMA 5: Patologies I: elevats atur i inflació.

5.1. La crisi de 2007-2010.

5.2 L'elevat deute.

Bibliografia bàsica:

Blanchard, O. (2006), cap. 26. (4a edició).

Bibliografia complementària:

Barro, Grilli i Febrero (1997), cap. 18; Burda i Wyplosz (1994), cap. 13, Dornbusch, Fischer i Startz (1998), cap. 19 i 20; Mankiw, N.G. (1997), cap. 16; Sachs, J.D. i F. Larrain (1993), cap. 11.