Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant un dels dos procediments que a continuació detallem:

1) Mitjançant la realització de diverses proves al llarg del curs. Dues proves pràctiques o de laboratori en les sessions d'aquest tipus de classes, en dates que s'anunciaran oportunament, i que poden representar fins al 30% de l'avaluació global. I una prova final, que consistirà a un examen i que es realitzarà en les dates oficials establertes per la Universitat, i representa el 70% de l'avaluació global.

2) Mitjançant el corresponent examen final en les dates oficials establertes per la Universitat (en aquest cas la prova aportarà el 100% de la qualificació global).

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 sobre 10 globalment.