Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en tres grans blocs:

Les sessions de teoria engloben les classes magistrals expositives, en les que s'introdueixen els coneixements fonamentals sobre sistemes d'informació i les seves funcions, i les classes de problemes, en què s'aproximarà l'alumnat a la creació i gestió d'una base de dades mitjançant el programa informàtic Microsoft Access.

Les sessions de laboratori contemplen la introducció i resolució de casos empresarials mitjançant el programa informàtic Microsoft Excel.

Les sessions de tutories estan pensades per reforçar l'aprenentatge de la creació i gestió d'una base de dades mitjançant Microsoft Access.

I. SESSIONS DE TEORIA

Les sessions de teoria consten de dos grans parts: (1) una part de fonaments teòrics, en què s'introduiran els principals temes inclosos a la guia docent, i (2) una part en la que es desenvoluparà un projecte de recerca basat en la creació i gestió d'una base de dades.

I.1. Fonaments teòrics

Els conceptes teòrics seran desenvolupats pel professor a les classes expositives, amb la introducció i discussió de lectures, casos o vídeos relacionats amb els diferents temes.

I.2. Resolució de casos empresarials

En les sessions expositives de teoria s'introduiran diferents casos empresarials, la ressolució dels quals es realitzarà de forma individual i/o grupal per part de l'alumnat.

I.3. Projecte d'investigació: introducció a la creació i gestió d'una base de dades

  • En aquesta part els alumnes hauran de treballar en grups de 4-6 persones, assumint el paper de consultors júnior, i presentar una fitxa identificativa del seu grup (nom corporatiu) i els seus components (foto de cadascun d'ells). El model de fitxa identificativa estarà penjada a l'aula virtual.
  • Els grups seran elegits pel professorat.
  • Serà obligatori portar a l'aula un ordinador portàtil per grup d'alumnes amb la versió Access 2007 o 2010, i un dels manuals d'Access detallats en aquesta guia docent (veure apartat d'adreces web d'intererés).
  • Hi ha ordinadors portàtils a la biblioteca.

II. SESSIONS DE LABORATORI

L'alumnat haurà de resoldre, de forma individual, casos pràctics de Microsoft Excel en les classes de laboratori.

III. SESSIONS DE TUTORIES

Les tutories van destinades a reforçar l'aprenentatge sobre com elaborar el projecte de base de dades mitjançant Microsoft Access. Les tutories no s'avaluen, per la qual cosa no són d'obligada assistència per part de l'alumnat.