Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de traduir el coneixement rigorós de la realitat en actituds obertes i dialogants davant dels problemes socials derivats de la globalització.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Conèixer les tendències històriques dels moviments migratoris i les polítiques d’integració.

Conèixer i saber analitzar diverses fonts d’informació.

Comprendre la diversitat cultural i social com un fenomen humà i interactuar des del respecte amb persones diferents.