Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1042 - Tècniques de Predicció

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

En el nou espai europeu d'educació superior (EEES) es configura un marc d'ensenyament universitari basat en l'avaluació contínua, l'ensenyament pràctic i l'autonomia de l'estudiantat mitjançant les noves tecnologies de la informació i la innovació (TIC). Proposem una nova metodologia docent basada en casos pràctics que combina la resolució d'exercicis en l'aula d'informàtica amb la realització de treball autònom amb dades reals per part de l'estudiantat. En les classes teòriques (30 hores) es presentarà l'essència de cada tècnica de predicció i s'explicarà com aplicar els conceptes a través d'alguns exemples bàsics.

Quant al treball autònom, el professorat facilitarà a l'inici del curs diverses fonts estadístiques (tals com Eurostat, INE, OCDE o World Bank) on l'estudiantat podrà descarregar sèries de temps reals de temàtica econòmica i empresarial. Posteriorment, se'ls mostrarà com obtindre les dades i se'ls indicarà les característiques que han de complir (longitud, naturalesa, estacionalitat, freqüència, etc.) per a garantir que es puguen realitzar les prediccions de la manera adequada. Cada un dels estudiants o estudiantes, després de triar la sèrie temporal que considere oportuna, ha de realitzar les prediccions dels valors futurs mitjançant l'ús de cada una de les diferents tècniques estudiades durant el curs. A mesura que es publiquen noves dades de la sèrie temporal, l'estudiantat podrà comparar les seues prediccions amb el valor futur real per a avaluar el grau de bondat de les estimacions. A més, els participants podran també determinar quina tècnica és la més adequada per a la predicció i realitzar comparacions entre els resultats de les metodologies.