Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1042 - Tècniques de Predicció

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

 

L'avaluació de l'assignatura es basa fonamentalment en el treball autònom de l'estudiantat. D'una banda, els resultats dels exercicis procedents d'aquest treball en les aules d'informàtica seran avaluats de manera continuada al llarg del curs (40% de la nota final). D'altra banda, les habilitats i coneixements adquirits a través del treball autònom permetran afrontar amb major garantia d'èxit la prova escrita realitzada al final de curs (60% de la nota final). En cada una de les proves serà necessari l'obtenció, com a mínim, del 20% de la nota final per a la superació de l' assignatura. La submissió a avaluació en qualsevol de les parts implicarà que l'estudiantat es considere com a presentat en la convocatòria.