Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1040 - Sistema Fiscal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

Al llarg del curs es realitzen tres proves pràctiques escrites relatives als següents impostos:

1) Impost sobre la renda de les persones físiques, 2) l'Impost de societats i 3) l'Impost sobre el valor afegit.

A més d'aquestes tres proves pràctiques es realitzarà un prova teòrica escrita al final de curs.


S'han de realitzar les quatre proves per a poder superar l'assignatura.

Es convenient la assistència a les classes