Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1034 - Història Econòmica d'Espanya

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

 

La qualificació de l’estudiantat, en una escala de 0 a 10, serà la suma de la puntuació obtinguda per examen o parcials escrits (fins a 7 punts) i gràcies a la resolució d'exercicis i/o el treball realitzat (fins a 3 punts).

Per a superar l’assignatura serà necessari i suficient assolir un mínim de 5 punts com a suma de les proves plantejades. Es considera que s'ha presentat a la convocatòria l'alumnat que es presente a l'examen o als parcials escrits.

No es guardarà cap nota, de manera que els o les alumnes que no hagen superat la primera convocatòria han de fer front, en les posteriors convocatòries, a un examen escrit sobre els continguts de les classes teòriques i pràctiques.