Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1034 - Història Econòmica d'Espanya

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

EP11 - Anàlisi de l’evolució històrica de l’economia espanyola

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’argumentar per mitjà d’instruments d’anàlisis pròpies de la història econòmica.

Saber interpretar i analitzar dades bàsiques de la conjuntura econòmica i tendències a mitjà i llarg termini.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer les pautes sectorials i geogràfiques de la industrialització espanyola.

Conèixer i saber analitzar diverses fonts d’informació.

Conèixer els factors econòmics i institucionals que han condicionat el creixement a Espanya.

Analitzar i interpretar de manera crítica els factors i els canvis en la història econòmica espanyola.