Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1030 - Comerç Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La docència de l'assignatura s'estructura mitjançant classes teòriques i pràctiques. En les classes teòriques s'abordaran els temes que configuren el programa, dedicant especial atenció a la presentació i desenvolupament conceptual i analític dels fonaments teòrics i elaboracions metodològiques que estructuren els models explicatius del comerç internacional i de l'articulació i efectes de les estratègies i instruments de la política comercial. En la mesura que els manuals referenciats com bibliografia bàsica i complementària constitueixen un material didàctic dissenyat i perfectament adequat per al seu ús en el tercer curs del Grau en Economia, dits manuals seran utilitzats com guia i eina de treball per al seguiment dels continguts teòrics.

D'altra banda, i organitzades de forma seqüencial i en paral·lel amb les teòriques, les classes pràctiques pretenen aplicar els coneixements adquirits en les primeres a casos i supòsits (alguns referits a la pròpia casuística del comerç internacional) en els quals els models explicatius del comerç i les estratègies de la política comercial adquireixen dimensió quantitativa i consistència real. En ocasions serà a través de la resolució de problemes i exercicis; en unes altres, es convidarà als estudiants que apliquin els seus coneixements a l'anàlisi i avaluació de casos reals de l'entorn comercial internacional. Es busca, d'aquesta manera, que els estudiants siguin capaços de traslladar els coneixements que van adquirint amb l'estudi i preparació de la part teòrica de l'assignatura a un entorn més complex en el qual els supòsits simplificadors necessàriament assumits en els models i esquemes analítics apresos han de complementar-se amb els condicionaments i incerteses presents en la realitat econòmica internacional.