Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1030 - Comerç Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

100%

Criteris de superació

L'assignatura s'aprova obtenint una puntuació mínima de 5 punts, sobre un màxim de 10.

La puntuació s'obté per dues vies: mitjançant un examen escrit en la data oficial i amb puntuació màxima de 8 punts i per la realització d'altres proves pràctiques escrites que es realitzaran al llarg del curs i que puntuaran un màxim de 2 punts.

No es podrà aprovar l'assignatura si, com a mínim, no s'obtenen 4 punts en la part corresponent a l'examen escrit.