Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1030 - Comerç Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP05 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques internacionals.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar les causes d’un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

Identificar els mecanismes determinants dels tipus de canvi.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer els models teòrics que expliquen els patrons de comerç internacionals.

Analitzar el funcionament dels mercats financers internacionals.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.