Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Examen oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació consisteix en dos examens escrits i un examen oral. L'examen parcial i el final escrits tenen un valor del 30% i del 50% de la nota final respectivament, mentre que l’examen oral val un 20%. L'examen escrit constarà de preguntes teòriques i resolució de problemes. A més, l’estudiant pot acumular punts responent a preguntes a clase o a l’aula virtual. La nota mínima requerida en l’examen final es de 3/10. Es considerará presentat en una convocatoria aquell estudiant que s’haja presentat a la prova escrita final.