Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1028 - Macroeconomia Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes presencials teòriques:En elles es desenvoluparan els temes que s'han detallat en l'apartat 6 de la Guia, amb atenció sobretot a l'explicació dels models teòrics que poden resultar més complexos per als estudiants, i utilitzant exemples i casos concrets que permetin una il · lustració adequada dels conceptes i relacions bàsiques desenvolupats en cada tema. Atès que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, és bo que els estudiants llegeixin la bibliografia bàsica abans de la classe teòrica.

Classes pràctiques:En elles el professor proposarà a l'estudiant la resolució d'exercicis i casos inclosos en qüestionaris, que es posaran a la seva disposició a l'aula virtual amb anterioritat, indicant si són o no avaluables. L'objectiu de les classes pràctiques és, a més d'assentar els conceptes i relacions que s'expliquen en les classes teòriques, desenvolupar les capacitats de l'alumne que li permetin resoldre problemes concrets pel seu compte, així com millorar la seva capacitat analítica i de raonament.