Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

La nota final es va configurar com la suma ponderada de la qualificació obtinguda en les tasques plantejades pel professor a través de l'Aula Virtual (40% de la nota) i un examen final escrit (60% de la nota) realitzat en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

A) La puntuació mínima per superar l'examen escrit és de 2,5 punts sobre un màxim de 6. No es requereix nota mínima en la presentació dels problemes i exercicis proposats, on la nota màxima serà de 4 punts. Es considerarà que l'estudiant ha superat quan la seva puntuació en l'examen superi el mínim requerit i la suma de punts obtinguts en l'examen i en la presentació de problemes sigui superior a 5 punts.

B) L'estudiant es considerarà presentat quan es presenti a l'examen de la convocatòria oficial.