Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. EL SISTEMA FINANCER EN L'ECONOMIA ESPANYOLA

1.1 Funcions del sistema financer
1.2. Classes de mercats i intermediaris financers
1.3. Estructura institucional del sistema financer espanyol
1.4. Actius i passius financers de l'economia espanyola

2. EL BANC CENTRAL EUROPEU I LA POLÍTICA MONETÀRIA

2.1. El Sistema Europeu de Bancs Centrals
2.2. La política monetària en el si de la UME
2.3. Funcions del Banc d'Espanya

3. ELS MERCATS MONETARIS

3.1. Concepte i instruments financers
3.2. mercats interbancaris
3.3. Altres mercats monetaris no interbancaris
3.4. Mercats de divises

4. ELS INTERMEDIARIS FINANCERS BANCARIS

4.1. Concepte i classificació
4.2. Bancs. Caixes d'Estalvi
4.3. Cooperatives de crèdit

5. INTERMEDIARIS FINANCERS NO BANCARIS

5.1. Establiments financers de crèdit
5.2. Institucions d'inversió col · lectiva
5.3. Empreses de serveis d'inversió
5.4. Fons de pensions. Plans de pensió i plans de previsió assegurada

6. ELS MERCATS DE VALORS

6.1. Mercat primari i secundari de valors
6.2. Mercats d'opcions i futurs financers