Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació


L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant la realització d'un examen final sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Per a la preparació de l'examen, l'alumnat ha de treballar els capítols del manual indicat en el temari, les pràctiques que s'han resolt al llarg del curs i els problemes del manual. Així mateix, es recomana resoldre els exercicis d'exàmens anteriors que l'alumne disposarà en l'Aula Virtual.

Quant als criteris de superació de l'assignatura, per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació de 5. Es considerarà l'estudiant presentat quan hi ha realitzat l'examen escrit.