Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Format de l'examen
 
L'examen constará d'una part teòrica i un altra pràctica. La part teòrica consistirà en un examen  tipo test de caràcter eliminatori  i un examen de preguntes breus a desenvolupar.  Aquesta última part no es corregirà si no es superada la puntuació mímina establerta al examen tipo test. La part pràctica consistirà en la resolució d'exercicis de caràcter pràctic.
 
 
 
Criteris d'Avaluació
 
Per aprovar l'assignatura  cal aprovar per separat la part  teòrica i la pràctica
 
Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a l'examen quan hi haja acudit un realitzar l'examen de l'assignatura
 
La aaluació contínua de les activitats es realitzarà atenent la progressió en l'aprenentatge dels diferents grups