Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia consistirà en classes teòriques, classes pràctiques amb resolució de casos i problemes, i tutories.

Els conceptes teòrics seran desenvolupats a través d'activitats individuals i grupals en les sessions teòriques, en les quals el professorat guiara les activitats per a assolir els conceptes teòrics, amb introducció de discussió de lectures, casos o vídeos relacionats amb els diferents temes. L'alumnat ha de realitzar activitats breus, proposades pel professorat abans de les sessions teòriques, per a un major aprofitament d'aquestes.

En les sessions pràctiques es proposaran diverses activitats com casos d'empreses amb preguntes per resoldre,  la resolució d'exercicis, activitats de joc de rol, o elaboració d'informes, entre d'altres, perquè l'alumnat aplique els conceptes teòrics per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. Es realitzaran activitats en grup, per a aprendre així a cooperar, defensar les seues postures i respectar els altres membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran haver llegit anteriorment al dia de la seua resolució en classe.
 
A més, entre aquestes activitats es proposarà també un treball acadèmic a realitzar en grup, relacionat també amb l'aplicació pràctica dels diferents conceptes teòrics al cas real d'una empresa.
 
Algunes de les activitats hauran d'exposar-se oralment.
 
Les tutories permetran guiar l'aprenentatge en l'elaboració del treball acadèmic i aportar a l'estudiantat retroalimentació sobre la qualitat del treball.