Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura s'exigeix ​​treure un mínim de 3,5 punts sobre 7 que suposa l'examen escrit, 0,75 sobre 1,5 que suposa les tasques pràctiques, i en total de l'assignatura s'ha d'obtenir com a mínim un 5 per aprovar.

L'alumnat que no es presente o que haja suspès l'avaluació contínua de les pràctiques, igualment pot presentar-se a l'examen escrit final de l'assignatura. En aquest examen final s'ha de resoldre un cas pràctic addicional, i el seu valor serà d'1,5 punts amb un mínim per aprovar l'assignatura a  aquesta part de 0,75 punts.


La nota del treball acadèmic i de les tasques i pràctiques (si estan aprovades) es tindrà en compte també en la segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a cursos posteriors.

Perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat en una convocatòria cal que es presente a l'examen escrit.