Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'exposen a continuació:

- Un examen escrit al final del semestre (70% de la qualificació global de l'assignatura).

- Resolució de casos i activitats pràctiques a l'aula, així com la seva exposició (30% de la qualificació global de l'assignatura). Excepcionalment, per als alumnes que no puguin assistir a les classes pràctiques, es plantejarà un treball pràctic que permetrà comprovar l'aprenentatge tant dels continguts que componen l'assignatura com de la capacitat de relació, aplicació i anàlisi dels dits continguts i que tindrà una valoració del 20% de la qualificació global de l'assignatura.

Per tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (3,5 punts en la part teòrica i 1,5 punts en la part pràctica). En cas de suspens, únicament es guardarà la nota pràctica per a la convocatòria de setembre.

 

ACTIVITATS A AVALUAR

PUNTUACIÓ POSSIBLE

 

MÍNIMS A ASSOLIR

AVALUACIÓ TREBALLS

3 PUNTS

1´5 PUNTS

EVALUACIÓ TEORIA (Examen)

7 PUNTS

3´5 PUNTS

TOTAL

10 PUNTS

5  PUNTS