Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A criteri del professorat es podran establir dos itineraris: a) Itinerari d'avaluació contínua: amb diversos tests i activitats referides als diferents elements avaluables del corresponent període acadèmic tret del laboratori, que tindrà un test específic. b) Itinerari global: que suposa la realització de les mateixes activitats però només amb un examen global a què podran optar els estudiants i les estudiantes de l'itinerari a) per a augmentar nota. Els criteris respecte de l'obtenció de la nota numèrica són:

I) Nota mínima exigida per a superar l'assignatura: aprovat en pràctiques de laboratori i nota mitjana superior a 5 en els tests  d'avaluació contínua i cap inferior a 4 (5 en la prova global).
II) Proves estrictament necessàries per a considerar presentat l'alumnat: totes les proves i activitats parcials en avaluació contínua o a la prova global en l'itinerari b).