Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:
 
                 Proves escrites 70%
                 Laboratori 20%
                 Resolució problemes 5%
                 Participació tutories 5%
 
Exàmen. Hi haurà un test, més una prova global escrita on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura.


Recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de pràctiques, tutories i exposicions. L'estudiant o estudianta sols s'ha d'examinar de la prova escrita.


Laboratori. Si se suspenen les pràctiques de laboratori, no es guardaran les notes de les memòries per a anys successius.


L'estudiant ha de superar independentment el labotori,  la teoria (inclosos problemes i participació en tutories) per superar l'assignatura.


Únicament es considerarà "no presentat" aquell estudiant o estudianta que no realitze les pràctiques de laboratori de l'assignatura i no realitze cap examen.