Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 3 - Anual

Temari

Temari


TEORIA (2 CRÈDITS)

  • La traducció audiovisual com a àmbit d'estudi. La traducció audiovisual al món. Les modalitats de traducció audiovisual.
  • Iniciació a la professió: associacions, el mercat de treball, la producció aliena traduïda, el ritme de treball, l'estació de treball del traductor, tarifes a Espanya, facturació, elaboració de pressupostos. El procés industrial i empresarial de la traducció audiovisual. El procés del doblatge i subtitulació. Aspectes tècnics i d'imatge.

.PRÀCTICA (4 CRÈDITS)

  • Introducció a la traducció per al doblatge. Els takes, els símbols del doblatge, els codis de temps. L'ajust: La sincronia fonètica, cinèsica i la isocronia. La llengua del doblatge. L'oralitat prefabricada dels diàlegs. Pràctiques de traducció.
  • Introducció a la traducció per a la subtitulació. El subtítol. La forma del subtítol. Convencions ortotipogràfiques. La síntesi de la informació. L'ús de programes informàtics. Plantilles. Pràctiques de traducció.
  • Introducció a la subtitulació per a sords. Análisi de SPS professionals.
  • Introducció a l'audiodescripció per a cecs. Análisi d'AD professionals.