Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

I. Fonaments de la terminologia. Enfocaments de la disciplina.

1. Aspectes teòrics de la disciplina. Enfocaments metodològics. Relacions amb altres disciplines.

2. El llenguatge especialitzat. Definició i límits. Aspectes lingüístics, pragmàtics i funcionals.

3. La denominació: aspectes fonètics i ortogràfics, morfològics, sintagmàtics. Formació de termes.

4. El concepte. Anàlisi del concepte: característiques i relacions. Representació gràfica i computacional del significat i relacions conceptuals: ontologies.

5. La definició i tipus de definicions. Normes lexicogràfiques per a la creació de definicions. La definició terminològica.

6. Relacions entre denominació i concepte. Univocitat, sinonímia, polisèmia, homonímia.

7. Aplicacions de la terminologia. Terminologia i traducció. Terminologia i documentació. Terminologia i intel·ligència artificial. Terminologia i la web semàntica.

8. El treball terminològic. Tipus de treball terminològic. Metodologia i fases del treball terminològic: preparació, elaboració, ordenació, presentació, revisió i normalització.

II. Terminòtica (aspectes pràctics i aplicats de la disciplina)

1. Traducció i terminòtica. Programes gestors de bases de dades terminològics per a traductors.

2. Ús de programes gestors de bases de dades terminològics. Consulta de termes_

3. Definir el disseny de fitxes terminològiques.__

4. Creació d'una base de dades nova. Modificació d'una base de dades existent.__

5. Creació i modificació de fitxes terminològiques. __

6. Creació de noves fitxes utilitzant models d'entrada. __

7. Comunicacions entre el gestor de bases de dades i el processador de textos. _

8. L'exportació de dades des del gestor de bases de dades a altres sistemes i les aplicacions.__

9. Importació de dades terminològiques al gestor de base de dades.

10. Extracció automàtica de candidats a termes. __

11. Eines d'anàlisis de corpus.