Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

LECTURA: textos de diaris, periòdics, revistes, llibres, etc. a través dels quals s’efectuaran tasques de comprensió diverses: exercicis de resposta test, textos amb espais en blanc, etc.; aplicació de estratègies i técniques de lectura diferents (scanning, skimmings, re-lectura del text, predicció de continguts, connexions lògiques). ESCRIPTURA: escriptura informal (cartes informals, notes); redaccions, escriptura formal (cartes formals); informes, propostes, resenyes, anuncis, articles, etc.

ORAL: activitats enfocades a la millora de la fluïdesa de l’oral, ús correcte de la llengua i la seua pronunciació; presentacions orals.

AUDICIÓ: varietat de tipologies textuals (entrevistes, diàlegs, discursos, etc.), de dificultat creixent, vinculades amb la gramàtica i el vocabulari del curs.

GRAMÀTICA: a banda de tota la gramàtica apresa en anteriors nivells, condicionals, preposicions i adverbis; expressions desideratives; verbs modals i semi-modals; oracions de relatiu; verbs frasals; expressió de raonaments, resultats i finalitat; formes del futur; discurs indirecte; formes –ing; verbs en passat i pretèrit perfecte; passiva, expressió de la hipòtesi; articles; expressió de l’èmfasi, expressió de la persuasió; inversions; comparacions e inferències; connectors; oracions complexes i oracions adverbials.

VOCABULARI: col•locacions adjectiu-nom, adverbi-verb, adverbi.adjectiu; paraules amb múltiples significats; frases fetes; prefixes i sufixes; connotacions; col•locacions amb “have”, “do”, “make” i “take”; adjectius positius i negatius, metàfores; formació de paraules i neologismes; verbs acabats en –ing; ordre dels adjectius; comentaris positius i negatius; lèxic de conversa diària; llenguatge figurat i metafòric versus llenguatge técnic i precís, vocabulari i registres, etc.

En aquests continguts s'inclouen, a més, elements culturals, en els que l'alumnat aprofundirà treballant de manera autònoma en grups col•laboratius, basant-se en materials recollits en l'apartat de bibliografia complementària.

A més d'aquest temari s'inclouran dos llibres de lectura que el professor indicarà durant el curs.