Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

LECTURA: textos de diaris, periòdics, revistes, llibres, etc. a través dels quals s’efectuaran tasques de comprensió diverses: exercicis de resposta test, textos amb espais en blanc, etc.; aplicació de estratègies i técniques de lectura diferents (scanning, skimmings, re-lectura del text, predicció de continguts, connexions lògiques).

ESCRIPTURA: escriptura informal (cartes informals, notes); redaccions, escriptura formal (cartes formals); informes, propostes, resenyes, anuncis, articles, etc.

ORAL: activitats enfocades a la millora de la fluïdesa de l’oral, ús correcte de la llengua i la seua pronunciació; presentacions orals.

AUDICIÓ: varietat de tipologies textuals (entrevistes, diàlegs, discursos, etc.), de dificultat creixent, vinculades amb la gramàtica i el vocabulari del curs.

GRAMÀTICA I VOCABULARI: a banda de tota la gramàtica apresa en anteriors nivells, verbs modals i semi-modals, oracions preposicionals; discurs indirecte; verbs introductors “refuse”, “offer”, etc.; verbs frasals; verbs condicionals; conjuncions; número i concordança; veu passiva; expressió de la hipòtesi; oracions amb verb; participi i preposició; expressió de raonaments, resultats i contrast; frases fetes; oracions de participi; connectors; col•locacions; paraules amb múltiples significats; connotacions; formació de paraules; lèxic de conversa diària; vocabulari relacionat amb els temes de la moda, les relacions personals, les aficions, els diners, la societat del consum, els viatges, el benestar i la felicitat, la salut, els mitjans i la comunicación.

En aquests continguts s'inclouen, a més, elements culturals, en els que l'alumnat aprofundirà treballant de manera autònoma en grups col•laboratius.

A més d'aquest temari s'inclouran dos llibres de lectura que el professor indicarà durant el curs.