Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Proves necessàries per considerar com presentat al estudiant en una convocatòria:
- Examen escrit (70%) + exercici d'autoavaluació incorporat a l'examen escrit (15%). Aquesta prova únicament podrà realitzar-se una vegada finalitzat el curs i en les dates oficials.
- Prova de comunicació oral en públic (15%): Aquesta prova només podrà realitzar-se en les classes pràctiques del curs i en les dates assignades per a això.

Més específicament, la prova de comunicació oral es basarà en:

1)     Un treball previ de documentació i recerca de fonts d'informació en diferents mitjans de comunicació - especialment l'electrònic – pels estudiants (10%).

2)     La posterior presentació i defensa pública a l'aula, i.e., aquí l'alumnat haura de demostrar la seva capacitat per respondre a possibles preguntes i suggeriments (5%).

Seguint el model d'altres assignatures harmonitzades d'Anglès per a Finalitats Específiques, aquest curs ha estat configurat d'acord al sistema d'itineraris. Per comprendre-ho és necessari entendre primer, que tots els alumnes parteixen de les mateixes possibilitats (és a dir, obtenir el 100% del percentatge), si bé depèn de cada alumne el decidir el grau d'interès, temps i treball que vol dedicar i invertir en l'assignatura (especialment, la seva assistència i participació en les classes pràctiques).