Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1: Llenguatge, llengües i comunicació

La llengua: vehicle de comunicació.

Competencia lingüística i competència comunicativa. "Fer amb les paraules". La pragmàtica.

—La llengua espanyola: concepte de sistema i diasistema.

Registres lingüístics i destinataris. —La comunicació en publicitat

Tema 2: El text publicitari

—Lo oral i el que escriu.

Tipología i seqüències textuals.

La argumentació en publicitat. Els topois. ——

Estructura informativa: progressió temàtica.

Tema 3: El llenguatge publicitari: lèxic

—Neología lèxica. ——

Morfología derivativa.

——Prèstecs.

——La cohesió lèxica.

Tema 4: El llenguatge publicitari: component fònic i morfosintàctic. —Componente fònic — —

Componente morfosintàctic:

-elements de cohesió gramatical: deixi i connexió

-modalització —

La frase i l'oració.