Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

35%

Presentacions orals i pòsters

25%

Criteris de superació

i) Examen escrit

Els estudiants i les estudiantes realitzaran un examen final escrit al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics relacionats amb els continguts treballats a classe. Per a poder superar l’assignatura, l'estudiantat han d'obtenir almenys un 20% del total de 40%. Consulteu l'apartat exàmens al LLEU per a saber la data oficial.

ii) Presentacions orals

L'estudiantat realitzarà una exposició oral davant els companys i companyes de classe, basada en els aspectes pràctics relacionats en els continguts treballats a l'aula. Aquesta exposició tindrà lloc durant els dos últims dies de classe (veieu l'horari). No s’acceptaran treballs presentats fora de la data indicada. Per a poder superar l’assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir almenys un 10% del total de 25% corresponent a aquesta part.

iii) Projectes

Els estudiants i les estudiantes han d'executar un xicotet projecte al finalitzar el semestre. La data d’entrega d’aquest projecte es comunicarà verbalment en classe i per escrit en la web del curs. No s’acceptaran projectes presentats fora de termini. Per a poder superar l’assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir, almenys, un 15% del total de 35% corresponent a aquesta part.

NOTA. Per a aprovar l'assignatura, l'estudiantat hi ha de:

i) Obtenir un 5 sobre un total de 10 en la suma de les tres parts i

ii) Obtenir la nota mínima exigida en cada una de les tres parts que conformen l'avaluació de l'assignatura.