EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció: Nocions generals sobre la llengua anglesa en contextos professionals

2. Búsqueda de treball

2.1 Un treball ben fet

3. Anglès per a Dret

3.1 Aspectos preocupants

4. Anglès per a Turisme

4.1 Artistes que desconecten