Temari

Temari

1-Conceptes preliminars

L'estudi de la història: principals conceptes. Les famílies lingüístiques i el desenvolupament de l'anglès antic

2-Fets històrics rellevants, fins a la conquesta normanda. Una breu ressenya dels principals esdeveniments històrics que comencen amb els celtes fins a la conquesta normanda

3-Característiques lingüístiques de l'anglès antic. Les característiques principals del nucli antic de la fonologia. Anglès, morfologia, sintaxi i vocabulari

4-Estudi dels textos. Estudi cultural, literari i lingüístic dels textos proposats