EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1 . Lingüística aplicada a la traducció: introducció

2 . Enfocaments i paradigmes lingüístics aplicats a la teoria i pràctica de la traducció

3 . El paper del traductor i la competència traductora

4 . Problemes teòrics i temes controvertits: traductibilitat/intraductibilitat, fidelitat/llibertat, equivalència/adequació, etc.

5 . Estratègies i tècniques de traducció

6 . Problemes pràctics en la traducció de l'anglès a l'espanyol

7 . Traducció i noves tecnologies

8 . L'avaluació de la traducció