Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar: i) diferents tipus de textos escrits (cadascú d’aquestos textos s’haurà d’entregar en una determinada data que s’especificarà durant el curs. No s’acceptarà cap text després d’aquesta data), així com ii) unitats seleccionades dels llibres Successful Writing Upper-Intermediate, English Vocabulary in Use. Upper-intermediate, i FCE. Use of English 1 (veure secció de bibliografia per més detalls).

Els estudiants hauran de preparar un “portfolio” amb tot aquest material i presentar-lo de forma individual en el despatx del professor durant l’últim mes del curs (la data exacta s’indicarà durant el curs). Hi haurà una ÚNICA data per entregar aquest “portfolio”. No s’acceptarà cap material després d’aquesta data.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Consultar el LLEU per saber la data oficial d’aquest examen.

Projectes

S’informarà durant el curs sobre els projectes a realitzar.

* NOTA: Per poder APROVAR l’assignatura, s’ha d’obtindre al menys un 5 de 10 en l’examen final escrit. Les notes de les altres parts de l’assignatura es guardaran durant el mateix curs acadèmic. Si els estudiants presenten les altres parts en la única data indicada però no es presenten a l’examen escrit obtindran un No Presentat.