EA0914 - Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

1.      Introducció: l'àmbit de la lingüística aplicada

1.1  Anàlisi del terme "lingüística aplicada"

1.2  Disciplines d'origen

1.3 Branques de la Lingüística Aplicada

 

2.     Enfocaments en  l'aprenentatge de llengües

2.1  Enfocament ambientalista

2.2  Enfocament nativista

2.3  Enfocament interaccional

 

3.      Aprenentatge de segones llengües

3.1  Anàlisi contrastiva

3.2  Anàlisi de l'error

3.3  Anàlisi de l'actuació

3.4  Anàlisi del discurs

 

4.      Diferencies individuals en l'estudiantat

4.1  Edat

4.2  Aptitud

4.3  Estil cognitiu

4.4  Motivació

4.5  Ansietat

4.6  Personalitat