Temari

Temari

UNITAT 1: ELS ARTICLES  D'INVESTIGACIÓ


Aquesta unitat se centra principalment en les competències escrites, especialment en aqueixes tècniques directament relacionades amb els gèneres acadèmics escrits.1.1 Els mecanismes de l'escriptura1.2 La coherència1.3  L'estructura de l'article1.4 Com usar les fonts1.5 Llengua i estil


1.6 Els errors més comuns en la llengua anglesa


1.7 Com escriure un article d'investigació

UNITAT 2: LA PRESENTACIÓ ACADÈMICA  Aquesta unitat se centra  fonamentalment en els gèneres acadèmics orals2.1 Introducció a la presentació acadèmica2.2 La llengua de les presentacions acadèmiques2.3 Els elements visuals en les presentacionsUNITAT 3:  ALTRES GÈNERES ACADÈMICS3.1 Els pòsters