EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

 1. Entorn de treball

  • Sistema operatiu GNU Linux

  • Gestió de carpetes i de fitxers

  • Navegador web

  • Aula Virtual

 2. Correu electrònic

  • Aspectes generals

  • Aspectes concrets del correu electrònic de la UJI

 3. Recursos en línia de la UJI

  • Pàgina Web: www.uji.es

  • Gestió en línia: e-ujier.uji.es

  • Biblioteca digital

 4. Cerca d'informació en Internet

 5. Elaboració de documents digitals: documents de text, presentacions i fulls de càlcul

  • Edició bàsica amb Google Docs. Edició col·laborativa.

  • Edició avançada amb OpenOffice.Org: estils, índexs, referències encreuades, bibliografies.

 6. Edició d'elements multimèdia

  • Edició d'imatges

  • Edició de vídeo

 7. Recursos virtuals d'ensenyança i aprenentatge

 8. Firma digital i seguretat.