Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura PE0907 es realitzarà conforme als següents criteris:

TEORIA: l'examen escrit constarà de TRES preguntes teòriques que es valoraran sobre 6 punts (2 punts per resposta correcta) (60% de la nota final).

PRÀCTIQUES: Durant el semestre es realitzaran 10 pràctiques. La totalitat de les pràctiques es valorarà sobre 4 punts (40% de la nota final). La realització de les pràctiques no és obligatòria. En cas de no haver realitzat cap de les activitats pràctiques que es proposen al llarg del curs, la nota màxima que podrà obtenir l'alumne / a en aquesta assignatura serà APROVAT 6.

Les qualificacions de les pràctiques serviran per a la convocatòria ordinària i l'extraordinària del curs acadèmic en el qual s'hagin presentat però mai serviran per a cursos posteriors.