Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

 

El sistema per a fixar la nota final de l'estudiant en aquesta assignatura seguirà la següent ponderació de les notes obtingudes:

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita

Ponderación

Resolución de casos

Ponderación

3 pruebas individuales

15%

 

Presentación campaña

(en grupo)

 

20%

3 pruebas grupales

15%

Prueba teórica

40%

Seminarios y Conferencias

 10%

TOTAL

80%

TOTAL

20%

 

 

 

 

La prova escrita (80% de la nota final) es divideix en diverses parts: 3 proves individuals i 3 grupales que es realitzaran en el transcurs del semestre; una prova teòrica que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre; i per a l'avaluació de l'actitud “i participació” es tindrà en compte, a més del grau d'implicació dels estudiants en la classe, l'actitud i altres aspectes, la participació en els Seminaris organitzats des de l'assignatura. Es recorda que l'assistència a les classes és obligatòria. Si existeixen estudiantes que no poden vindre a classe per motius laborals o per causes justificades (malaltia, problemes familiars, etc.), s'exigirà que contacten amb el professor/a de l'assignatura, des de principi de curs i el professor els oferirà un sistema alternatiu d'avaluació. La resolució de casos (20% de la nota final) consistirà en la presentació escrita i oral d'una campanya publicitària. En la defensa participaran tots els membres del grup i haurien d'ajustar-se al temps establit per a la mateixa. Per a aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de superar el valor mig de cadascuna de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir aqueixa qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposarà que l'alumne haurà de recuperar al juliol la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu. La realització de la prova teòrica implicarà la condició de l'alumne com "presentat" en la convocatòria ordinària de l'assignatura.