Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0950 - Teoria i Tècnica del Guió

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

a) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 50% de la qualificació possible.

b) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

- Presentació oral del treball portat a terme. "Pitching" i projecte. Valor: 10%.

- Projecte que inclou tota la documentació portada a terme en el transcurs del desenvolupament del guió. Valor: 90%.

NOTES IMPORTANTS: Els treballs finals han de presentar-se impresos correctament i enquadernats, si el volum així ho requereix. Poden establir-se bonificacions per assistència a classe i/o a seminaris específics, que oportunament s'anunciaran, sempre que aquest increment no excedisca d'1 punt en la nota final. Les dates màximes establides per al lliurament de tota la documentació del projecte són les fixades com a data d'examen i no s'admeten retards.