Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

I) INTRODUCCIÓ MERCHANDISING
TEMA 1. - Introducció
1.1. - Concepte de comerç.
1.2. - Comerç tradicional.
1.3. - Comerç en lliure servei.
1.4. - Comerç tradicional versus lliure servei.
1.5. - Tendències en el comerç.
TEMA 2. - El marxandatge
2.1. - Concepte de marxandatge
2.2. - Contingut del marxandatge
2.2. - Tipus de compres
2.3. - Evolució del marxandatge.
2.5. - Punts de vista del marxandatge.
2.6. - El personal de marxandatge.
 
II) CONCEPCIÓ DE L'ESPAI DE VENDA
TEMA 3. - Disposició del punt de venda.
3.1. - L'atmosfera de l'establiment comercial
3.2. - Disseny exterior del punt de venda
3.3. - Disposició interna del punt de venda
TEMA 4. - El marxandatge sensorial
4.1. - Condicions ambientals del punt de venda
4.2. - Fases en la implantació de l'ambient del punt de venda
4.3. - L'ambient sonor
4.4. - Els colors
4.5. - Les olors
4.6. - Altres factors ambientals
TEMA 5. - L'animació en el punt de venda.
5.1. - Introducció
5.2. - Tècniques d'animació en el punt de venda
5.3. - La publicitat.
5.4. - Els cartells.
5.5. - El mobiliari.
TEMA 6. - Promoció de vendes.
6.1. - Concepte i contingut de la promoció de vendes
6.2. - Elements de la campanya promocional
6.3. - Objectius de les promocions fabricant-consumidor
6.4. - Tipus de promocions fabricant-consumidor
6.5. - Promocions en el punt de venda.
6.6. - Tipus de promocions en el punt de venda
6.7. - Promocions del fabricant versus del punt de venda.
III) L'ASSORTIMENT
TEMA 7. - L'assortiment.
7.1. - Conceptes.
7.2. - Importància del assortiment
7.3. - Classificació de l'assortiment.
7.4. - Criteris de classificació de l'assortiment
7.5. - Assortiment i estil comercial.
7.6. - Qualitats de l'assortiment.
TEMA 8. - Gestió de l'assortiment.
8.1. - Criteris de gestió de l'assortiment.
8.2. - Mètodes de determinació de l'assortiment.
8.3. - Introducció de noves referències.
TEMA 9. - La codificació de l'assortiment.
9.1. - Introducció.
9.2. - Codificació interna.
9.3. - El codi de barres.
9.4. - Productes codificats en origen.
9.5. - Avantatges del codi de barres.
 
IV) GESTIÓ DEL LINEAL
TEMA 10. - La gestió de l'espai del lineal.
10.1. - Introducció.
10.2. - Mètode del període de reaprovisionament.
10.3. - Mètodes en funció d'objectius quantitatius.
10.4. - El benefici directe del producte (BDP).
10.5. - Programació matemàtica.
10.6. - Programes informàtics de gestió d'espai