Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

20%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Com una de les competències a assolir en aquesta assignatura és el treball en equip , aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar l'aprenentatge cooperatiu i continu dels alumnes . Així, el 100% de la nota s'obté del treball en equip . Per això, els alumnes que no hagin emplenat el test per a la formació d'equips en el termini proposat , NO podran AVALUARSE DE L'ASSIGNATURA .
 
La qualificació final de l'assignatura Màrqueting en el punt de venda s'obtindrà de la manera  següent:
 
1 . - Equips que en l'examen escrit hagin obtingut una nota inferior a 2 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació ( sobre 5 ) : la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit .
 
2 . - Equips que en l'examen escrit hagin obtingut una nota igual o superior a 2 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació ( sobre 5 ) : la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota l'examen escrit i les qualificacions obtingudes en la resta d'apartats i activitats per als quals està prevista avaluació ( " resolució de casos" i la " presentacions orals " i " Projectes" ) . En la resolució de casos, els equips participaran en un concurs de preguntes . Per avaluar aquest apartat (2 punts ) , els equips hauran d'assistir al torneig i haver presentat el 70% de preguntes sol · licitades . En el " projecte " els equips hauran de lliurar en termini una CAMPANYA DE MERCHANDISING COMPLETA (2 punts ) . La presentació oral de la campanya de marxandatge (1 punt ) completarà l'avaluació de l'assignatura.
 
La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5 ( sobre 10 ) .
 
Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presenti a l'examen escrit .
 
Aquells equips que no hagin superat l'examen escrit , podran presentar a la segona convocatòria ordinària a l'examen per apujar la nota . La nota de: " resolució de casos " , " presentacions orals " i " Projectes" es guardarà per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic , però no per a cursos posteriors .